मेरो प्रयास: धेरै साहित्य, थोरै अनुभव, अनि केही गफ... थाहा छैन कति सम्भव कति असम्भव!

Monday, July 6, 2015

अमिलो अमिलो लाग्छ

आफ्नो आङको भैंसी, कमिलो कमिलो लाग्छ
अरुले खाँदा अंगुर, अमिलो अमिलो लाग्छ।
आफू पौडिँदा पानी, लाग्दैन त्यति फोहोर...
अरु पौडेको हेर्दा, धमिलो धमिलो लाग्छ।।

No comments :

Post a Comment