मेरो प्रयास: धेरै साहित्य, थोरै अनुभव, अनि केही गफ... थाहा छैन कति सम्भव कति असम्भव!

Thursday, January 21, 2016

तान्न नसकेदेखि पानी पहराबाट!

मुक्तक:
तान्न नसकेदेखि पानी पहराबाट...
हरियाली हराएको छ लहराबाट।
सुन्ने मन थ्यो त्यो आवाज मरुभूमीमा...
जो निस्कने गर्छ केवल छहराबाट!No comments :

Post a Comment